Název projektu: Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0052

Anglický jazyk

V této složce najdete potřebný materiál ke studiu anglické gramatiky, kterou si můžete lépe osvojit ve cvičeních a testech zrovna tak jako slovní zásobu včetně obrázků a její použití. Nechybí zde ani práce s textem, poslechem či procvičování písemných a komunikačních dovedností.  Kurzy jsou řazeny do lekcí, které strukturou a tematicky odpovídají učebnici Maturita Solutions, kterou žáci používají v hodinách anglického jazyka.

E-learningová forma studia slouží pro studenty jako doplněk výuky a možnost upevnit si a procvičit probranou látku. Učiteli umožňuje zpětnou vazbu a kontrolu pomocí testů a zadaných úkolů, které žáci odevzdávají elektronickou formou. Přejeme vám při studiu angličtiny hodně zdaru, ale i zábavy, kterou vám tato forma výuky určitě poskytne.

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce