Název projektu: Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0052

Ekonomika a podnikání

Sekce Ekonomika a podnikání vysvětluje základní ekonomické pojmy z mikroekonomie a makroekonomie. Skládá se ze tří oblastí.

Oblast podnikání se zabývá podnikáním fyzických a právnických osob, hospodařením a financováním podniku, daňovou soustavou ČR.

Oblast pracovníků podniku řeší pracovně právní vztahy, odměňování a sociální zabezpečení zaměstnanců.

Oblast financí vysvětluje bankovní soustavu, možnosti získávání a uložení peněz, investování do cenných papírů.

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce