Název projektu: Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0052

Německý jazyk

V této rubrice naleznete procvičení základních gramatických slovesných tvarů. Cvičení jsou určena všem, kdo si chtějí upevnit časování pomocných sloves sein, haben a werden. Další cvičení jsou zaměřena na způsobová a nepravidelná slovesa.

Prověříte si své dovednosti v tvorbě časování v čase přítomném, préteritu a perfektu i v rozkazovacím způsobu.

 

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce